REE chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 29/4. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/4.

Với hơn 309 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi xấp xỉ hơn 309 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành gần 46,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 100:15. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 31/3 vừa qua, Công ty đặt mục tiêu đạt 9.247 tỷ đồng doanh thu và 2.061 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng trưởng 59,2% và 11,1% so với kết quả năm 2021.

Chuyên đề