Quý IV/2020, Gỗ Trường Thành báo lỗ 29,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 407,7 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2019; lỗ 29,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ tới 505 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.214,5 tỷ đồng, tăng 68,6% so với năm 2019 và lãi 22,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.002,6 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 2.427,41 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 69,57 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 30,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới cuối năm 2020, TTF còn lỗ luỹ kế 2.983,9 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 3.112 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, nếu mức lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ, doanh nghiệp sẽ bắt buộc huỷ niêm yết.

Chuyên đề