Quý II/2021, REE báo lãi đạt 470 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.636,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 470 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,9% và 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 2.819,3 tỷ đồng doanh thu và 941,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 14,1% và 38,1% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.933,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.768,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 53,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của REE tăng 48% so với đầu năm lên 30.377,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 6.384,2 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 6.384,2 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.201,7 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.773,7 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng tài sản.

Chuyên đề