Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 7,4 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính vừa cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) tính đến hết ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu quý II/2023.

Theo đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý II/2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 1.779,2 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II/2023 là 5,91 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý này là 3,23 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý là 2,09 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng.

Chuyên đề