Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với 444/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm tỷ lệ 89,16%), Quốc hội đã thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện tại phiên họp chiều 9/11. Đây là dự án luật đầu tiên được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, ngày 21/10/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan hữu quan và thống nhất với Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội gồm 4 Điều. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, luật đầu tiên của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Chuyên đề