(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc), huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình đoạn Km0+00-Km1+573,11 và cầu Trường Giang là Công ty TNHH Thanh Tùng. Giá trúng thầu là gần 63.015 triệu đồng, giá gói thầu là gần 63.234 triệu đồng, chênh lệch giảm 220 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,3%. Trước đó, vào tháng 5/2016, Công ty TNHH Thanh Tùng đã liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương trúng gói thầu xây lắp của Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609, đoạn tuyến Km0+00 đến Km8+360, với giá trúng thầu hơn 160 tỷ đồng. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam mời thầu.

Còn nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng công trình đoạn Km1+573,11 - Km6+700 là Liên danh Toàn Thịnh - Nam Việt. Giá trúng thầu là hơn 46.732 triệu đồng, giá gói thầu hơn 47.065 triệu đồng, chênh lệch giảm 333 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,7%. Thời gian thực hiện hợp đồng của 2 gói thầu xây lắp số 01 và 02 nêu trên là 24 tháng, đều áp dụng loại hợp đồng trọn gói.