(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 1698/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022, với tổng dự toán 776,732 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 7/2021, giao Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi đối với 3 gói thầu thuộc Kế hoạch, gồm: Gói thầu Thuốc generic gồm 1.956 danh mục (678,049 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền gồm 185 danh mục (39,879 tỷ đồng); Gói thầu Vị thuốc cổ truyền gồm 249 danh mục (58,803 tỷ đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện được đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán. Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho đến hết ngày 30/6/2022, loại hợp đồng trọn gói.