(BĐT) - Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTrans) thông báo triển khai phương án trả cổ tức với tổng tỷ lệ 19% (4% tiền mặt và 15% cổ phiếu).

Với 281,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty dự kiến chia gần 112,6 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông và phát hành thêm 42,2 triệu cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, PVTrans ghi nhận doanh thu là 3.407,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 322,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,5% và 22,8% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, PVTrans đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng; giảm 22,5% và giảm 47,2% so với năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 55% kế hoạch doanh thu và 74,6% kế hoạch lợi nhuận.

Mới đây, PVTrans công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu ước đạt 5.345 tỷ đồng, thực hiện 86% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 565 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ nhưng vượt 3% kế hoạch năm.