(BĐT) - Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Với 281,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVTrans dự kiến chia gần 112,6 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông và phát hành thêm 42,2 triệu cổ phiếu.

Trong 9 tháng đầu năm, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 5.250,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 452,7 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 165,5% kế hoạch lợi nhuận.

Trong đó, riêng quý III/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.855,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 222 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,5% và 6,2% so với cùng kỳ 2019.