Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã cán “đích” 2017 sớm 32 ngày sau khi hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của năm vào ngày 29/11 vừa qua.
Khai thác dầu khí tại giàn CNTT-3 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: TTXVN

Khai thác dầu khí tại giàn CNTT-3 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: TTXVN

PVEP cho biết, Tổng Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu/condensate năm 2017 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao với 3,55 triệu tấn trên tổng sản lượng toàn mỏ bao gồm cả các bên Liên doanh là 8,01 triệu tấn. 

PVEP cũng đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác khí là 843 triệu m3 trên tổng 2.795 triệu m3 toàn mỏ bao gồm cả các bên Liên doanh vào ngày 8/10/2017, cán đích sớm 84 ngày so với kế hoạch.

Cùng với việc về đích sớm các chỉ tiêu sản lượng khai thác, PVEP cũng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao. Cụ thể, tổng doanh thu đến hết tháng 11 ước đạt 30.988 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.843 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm.

Theo Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải, năm 2017 là năm thứ ba liên tiếp giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp khiến PVEP phải đối mặt với áp lực về nguồn vốn và cân đối tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, nguồn vốn đầu tư cho khoan bổ sung các giếng mới bị hạn chế trong khi các mỏ dầu khai thác bị giảm sản lượng tự nhiên. Cũng do thiếu vốn đầu tư khi giá dầu xuống thấp, hoạt động tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới, đảm bảo gia tăng trữ lượng cũng bị cắt giảm rất nhiều trong khi các nút thắt về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp thăm dò khai thác chưa được tháo gỡ kịp thời.

Nhận diện rõ những khó khăn này, ban lãnh đạo PVEP đã làm việc sát sao cùng các đơn vị thành viên, liên doanh, thường xuyên rà soát và đôn đốc triển khai các chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt cho năm 2017.

PVEP đã kiên quyết cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết, thúc đẩy việc giảm chi phí vận hành khai thác hoặc chủ động đề xuất dừng, giãn triển khai các dự án có chi phí sản xuất cao, không hiệu quả. Ban lãnh đạo PVEP cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng Công ty. PVEP đã tập trung đánh giá tổng thể danh mục dự án để xác định thứ tự ưu tiên triển khai, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp và quyết liệt thực hiện tiết kiệm chi phí hoạt động.

Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải cho biết, việc hoàn thành trước thời hạn tất cả các chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 chính là động lực quan trọng để PVEP hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ khác trong năm.

Theo đó, PVEP tiếp tục cùng với PVN hoàn thành nhiệm vụ khai thác bổ sung 1,3 triệu tấn dầu thô và 1,5 tỷ m3 khí được Chính phủ giao thêm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách của Nhà nước.

Theo TTXVN