PVC chốt quyền trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 2,3%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem, mã chứng khoán: PVC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, PVChem sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 2,3%. Thời gian thanh toán vào ngày 22/12.

Như vậy, với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVChem sẽ phải chi tương đương 11,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.982 tỷ đồng, tăng 17%, song lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,6 tỷ đồng, giảm 23%; lợi nhuận Công ty mẹ mang về hơn 1,5 tỷ đồng, giảm 30%.

Chuyên đề