Hợp đồng Cung cấp giàn khoan PV Drilling I tại Myanmar vừa được Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) ký kết với Total E&P Myanmar.

Theo Hợp đồng ký kết, Giàn khoan PV Drilling I sẽ chính thức phục vụ cho chiến dịch khoan tại Lô M5, M6, ngoài khơi Myanmar cho Total E&P Myanmar kể từ giữa tháng 10 tới đây. Giàn PV Drilling I là một trong những giàn khoan có hiệu suất hoạt động rất cao của PV Drilling.

Đại diện PV Drilling cho biết, việc giàn khoan PV Drilling I vượt qua hơn 30 giàn khoan khác thuộc 10 công ty lớn trên thế giới để được lựa chọn trao thầu cho thấy bước tiến đáng kể, đánh dấu sự thành công của PV Drilling trong chiến dịch phát triển dịch vụ ra nước ngoài.