(BĐT) - Bên mời thầu - Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Quản lý dự án khí vừa trao Gói thầu Thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp và chạy thử (EPC) có giá trị 273,159 tỷ đồng cho nhà thầu trúng thầu là Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Gói thầu thuộc Dự án Nâng cao hệ số thu hồi LPG tại nhà máy GPP Dinh Cố, do Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS) làm chủ đầu tư.

Theo đó, giá gói thầu là 325,624 tỷ đồng, giá trúng thầu của PTSC là 273,159 tỷ đồng, chênh lệch 52,465 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 16,1%.

Bên mời thầu cho biết, Gói thầu sử dụng nguồn vốn của PVGAS, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Nội dung chính của Gói thầu là thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp và chạy thử cho Dự án Nâng cao hệ số thu hồi LPG tại nhà máy GPP Dinh Cố. Đánh giá về năng lực nhà thầu trúng thầu, đại diện Công ty Quản lý dự án khí cho biết, PTSC là nhà thầu có năng lực và đã đáp ứng tốt các yêu cầu của hồ sơ mời thầu đưa ra.

Trước đó, PVGAS đã tiến hành trao thầu cho một số nhà thầu trúng thầu các gói thầu khác thuộc Dự án, đơn cử như: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển an toàn và môi trường dầu khí (CPSE) thực hiện Gói thầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, với trị giá 630 triệu đồng; TECHNIP VIETNAM CO., LTD thực hiện Gói thầu Thiết kế cơ sở, với trị giá 13,850 tỷ đồng…

PVGAS và PTSC đều là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.