(BĐT) - Ngày 15/7 tới, Công ty CP Pymepharco (mã chứng khoán: PME) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 150 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc quý I/2021, Công ty đạt 557,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 111,7 tỷ đồng, tăng 18,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 89,4 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 2.440 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 460 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 24,1% kế hoạch lợi nhuận.