(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Mua sắm tập trung vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh năm 2021 - 2022. Tổng dự toán là 754,961 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được đầu tư từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giữ vai trò chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Dự án gồm 5 gói thầu mua sắm, đang được đấu thầu rộng rãi trong nước, gồm: Gói thầu số 1 Vật tư tiêu hao chung (220,419 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Vật tư chuyên khoa mắt, phim X quang, khí y tế (56,269 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Hóa chất xét nghiệm (150,855 tỷ đồng); Gói thầu số 4 Vật tư hóa chất cho trung tâm xét nghiệm tập trung (59,738 tỷ đồng); Gói thầu số 5 Vật tư cấy ghép, thay thế, chấn thương chỉnh hình (265,597 tỷ đồng). 5 gói thầu cùng dự kiến mở thầu ngày 21/5/2021.