(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030. Tổng diện tích quy hoạch là gần 88 ha, trong đó phạm vi quy hoạch xây dựng trên bờ gần 70 ha, phạm vi quy hoạch khu nước, vũng quay tàu hơn 18 ha.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu quy hoạch nhằm phát triển mở rộng cảng Quy Nhơn thành một trong những cảng biển hiện đại mang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế khu đất, khu nước, tăng nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, Công ty CP cảng Quy Nhơn sẽ tổ chức công bố công khai ngoài thực địa, bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định...