(BĐT) - Ngày 12/2, HĐQT Công ty CP Xây lắp Điện I (PCC1) thông qua Nghị quyết mua cổ phần tại Công ty CP Điện gió Bình Nguyên và Công ty CP Điện gió Phong Huy.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, PCC1 sẽ mua 4,8 triệu cổ phần của mỗi công ty với mệnh giá 10.000 đồng/CP, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 96% vốn điều lệ tại mỗi công ty. PCC1 dự kiến sẽ thực hiện thương vụ trên vào quý I/2020.

Kết thúc năm 2019, PCC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.842 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Trong khi đó, lãi sau thuế đạt gần 375 tỷ đồng, giảm 24%.

Theo giải trình của PCC1, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26% đã ảnh hưởng đến lãi sau thuế của PCC1.