(BĐT) - Hàng năm, nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, các đơn vị điện lực trực thuộc cùng với Xí nghiệp Lưới điện cao thế (PC Khánh Hòa) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng, hỗ trợ công nhân điện lực chặt, tỉa cây xanh vi phạm an toàn hành lang lưới điện.
Công nhân Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh (PC Khánh Hòa) phát quang hành lang tuyến 35kV huyện Khánh Vĩnh

Công nhân Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh (PC Khánh Hòa) phát quang hành lang tuyến 35kV huyện Khánh Vĩnh

Năm nay, ngoài việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng, PC Khánh Hòa đã đặt pano chân đứng và cho in 10.000 tờ rơi với nội dung về “An toàn hành lang lưới điện”, “Tiết kiệm điện” và “Điện mặt trời mái nhà” tuyên truyền tại các điểm giao dịch điện lực. Nội dung tuyên truyền này cũng được thực hiện thông qua báo đài, mạng xã hội.

Đối với nhóm đối tượng khách hàng nằm trong khu vực công trình điện dọc tuyến đường dây cao thế sẽ được lực lượng công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế đảm nhiệm công tác tuyên truyền, giải thích về tầm quan trọng của lưới điện cao thế đối với cuộc sống của nhân dân cũng như sự nguy hiểm khi vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Năm 2019, toàn PC Khánh Hòa giảm tổng cộng 72 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (VPHLATLĐCA) so với năm 2018, đạt tỷ lệ 63%, trong đó, 03 điện lực Ninh Hòa, Diên Khánh-Khánh Vĩnh, Cam Ranh-Khánh Sơn đã giảm 100% số vụ. Trong năm 2020, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành rà soát, lập kế hoạch xử lý 43 vụ vi phạm còn lại, phấn đấu giảm 100% số vụ VPHLATLĐCA. Trong quý 1/2020 vừa qua, toàn PC Khánh Hòa đã giảm tổng cộng 12/43 vụ, đạt tỷ lệ 27,9%.