(BĐT) - Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị PC Khánh Hòa, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.
Công nhân PC Khánh Hòa trực tiếp phát bóng đèn tiết kiệm điện, tờ rơi hướng dẫn sử dụng hiệu quả các thiết bị điện trong gia đình cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn

Công nhân PC Khánh Hòa trực tiếp phát bóng đèn tiết kiệm điện, tờ rơi hướng dẫn sử dụng hiệu quả các thiết bị điện trong gia đình cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn

Theo đó, các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và từng giai đoạn. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt, rà soát các dự án đầu tư mua sắm công triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương.

Riêng đối với PC Khánh Hòa, Sở Công Thương đề nghị Công ty chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện đến người dân, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, Công ty nên phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; có số liệu thống kê kết quả thực hiện cũng như có đề xuất, tổ chức khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.