(BĐT) - Tháng 6/2016, Công ty CP Ô tô TMT sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 và thưởng cho Tổng giám đốc (TGĐ).

Đáng chú ý, nếu đồng thời hoàn thành vượt mức kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) hàng năm và LNST đạt được bằng 50% vốn điều lệ trở lên, TGĐ TMT sẽ được thưởng 1 triệu cổ phiếu TMT cho mỗi năm. Được biết, TMT đề xuất kế hoạch LNST tăng trưởng 30% và vốn điều lệ tăng khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận 2016 là 256 tỷ đồng, tăng lên mức 625 tỷ đồng vào năm 2020. 

Cổ phiếu TMT hiện đang giao dịch xung quanh mức giá 41.400 đồng/CP. Tạm tính theo mức giá này, giá trị khoản thưởng dành cho TGĐ TMT mỗi năm ở vào khoảng 41,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu thưởng dành cho TGĐ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

TGĐ TMT là ông Bùi Văn Hữu, đồng thời đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty. ĐHCĐ thường niên 2016 của TMT vừa thông qua việc thưởng bằng tiền mặt cho ông Hữu với số tiền 18,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Hữu cùng Ban điều hành cũng được thưởng 1,5 triệu cổ phiếu TMT với “thành tích” đưa giá cổ phiếu Công ty lên ngưỡng 50.000 đồng/CP.

Với mức thưởng khủng “dồn dập” này, ông Bùi Văn Hữu hiện là một trong những lãnh đạo có thu nhập tốt nhất thị trường chứng khoán. Ông Hữu cũng đang nắm trong tay 10,65 triệu cổ phiếu TMT, tương đương 33% vốn điều lệ công ty này.