(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Như vậy, với gần 81,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải trả tổng cộng 163,8 tỷ đồng cho cổ đông. Thời gian thực hiện trong tháng 2/2021.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.385 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 412 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,5% và 25,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực hiện năm 2019; cổ tức tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.