Nhiều điểm mới liên quan đến chào bán cổ phần

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự kiến, vào ngày 16/7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam và Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
10 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về chiều rộng và chiều sâu
10 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về chiều rộng và chiều sâu

Dự thảo quy định chi tiết 24 nội dung như: chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; các tổ chức khác cung cấp dịch vụ về chứng khoán và việc áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán... (trừ các nội dung về thị trường chứng khoán phái sinh và về quản trị công ty).

Theo Bộ Tài chính, trong 10 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về chiều rộng và chiều sâu, dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Sự phát triển của thị trường đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của hệ thống cơ sở pháp lý nhằm bổ sung các quy định mới, sửa đổi các quy định không còn phù hợp với trình độ phát triển của thị trường và tăng cường khả năng hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường vốn của khu vực và quốc tế.

Do đó, một số quy định cũ được điều chỉnh tại Dự thảo là chào bán chứng khoán ra công chúng của doanh nghiệp hình thành sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp; chào bán trái phiếu có đảm bảo; phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập; chào mua công khai...

Một số nội dung mới được quy định tại Dự thảo Nghị định như: chào bán cổ phiếu với giá thấp hơn mệnh giá; chào bán cổ phiếu ra công chúng của các tổ chức tín dụng được kiếm soát đặc biệt; chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng.

Một số nội dung mới được bổ sung xuất phát từ yêu cầu quản lý là chào bán cổ phiếu để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần; chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền; phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, thực hiện chứng quyền.

VCCI cho rằng, đây là các quy định sẽ tác động đến quyền và lợi ích của các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chứng khoán.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư