(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) công bố chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 2%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 200 đồng.

Như vậy, với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi tổng 90 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/11 và ngày thanh toán là 9/12.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 6.743,3 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận sau thuế âm 39,9 tỷ đồng, cùng kỳ dương tới 264,7 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.813,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 350,57 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty so với kế hoạch lợi nhuận năm, Công ty đạt được rất khiêm tốn.