(BĐT) - Theo Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tính đến tháng 12/2016, JICA đã và đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện 88 dự án theo Chương trình Đối tác phát triển năm 2002.
Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện 88 dự án

Trong đó, không ít dự án đã kết thúc đang là mô hình tốt trong việc duy trì và phát triển bền vững thành quả của dự án cho tới thời điểm hiện tại.

Theo ông Masuda Chikahiro, Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, đặc điểm của ODA Nhật Bản là có sự kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính. Theo đó, Chương trình Đối tác phát triển năm 2002 của JICA hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.