(BĐT) - HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa có thông báo đến cổ đông về ngày chốt quyền danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 là ngày 5/4/2021. Thời gian họp dự kiến ngày 29/4/2021.

Địa điểm tổ chức ĐHCĐ sẽ được Nam A Bank thông báo đến cổ đông sau. Còn nội dung tài liệu cuộc họp sẽ được gửi đến cổ đông và đưa lên website của Ngân hàng chậm nhất 21 ngày trước khi Đại hội diễn ra.

Năm 2020, Nam A Bank đạt hơn 1.005 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và gần 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành kế hoạch đã đề ra là lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Nam A Bank tính đến cuối năm 2020 tăng 42% so với đầu năm, ghi nhận hơn 134,315 tỷ đồng.