Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 67 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), năm 2021, toàn ngành đã phát hành 154 báo cáo kiểm toán, trong đó, đã kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng.
Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính: tăng thu ngân sách nhà nước 7.486 tỷ đồng và giảm chi ngân sách nhà nước 10.221 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm
Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính: tăng thu ngân sách nhà nước 7.486 tỷ đồng và giảm chi ngân sách nhà nước 10.221 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Số tiền kiến nghị xử lý tài chính nêu trên bao gồm: tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7.486 tỷ đồng, giảm chi NSNN 10.221 tỷ đồng và kiến nghị khác 43.895 tỷ đồng. Ngoài ra, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 130 văn bản pháp luật không phù hợp. Qua kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm kịp thời đối với những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Về nhiệm vụ năm 2022, theo KTNN, đây là năm có ý nghĩa quan trọng về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. KTNN sẽ triển khai kiểm toán đối với niên độ ngân sách đầu tiên của giai đoạn 5 năm với nhiều kế hoạch, chương trình, chủ trương, chính sách lớn được Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh chỉ đạo toàn ngành xác định phương hướng nhiệm vụ là bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm.

Chuyên đề