Năm 2021, DPM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán: DPM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, dự kiến được tổ chức vào ngày 27/4.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt ra kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.331 tỷ đồng, tăng 7,3% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đồng loạt giảm 48%, lần lượt đạt 437 tỷ đồng và 365 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty mẹ cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%. Tuy nhiên, kế hoạch này là tạm tính trên cơ sở giá khí giả định cho sản xuất Đạm Phú Mỹ.

PVFCCo chỉ được tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 khi giá khí/cước phí vận chuyển khí cho sản xuất Đạm Phú Mỹ năm 2021 được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận.

Năm 2020, DPM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 7.762 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn và các loại chi phí khác được tiết giảm, nên lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến 80,5%, lên mức 702 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 691 tỷ đồng.

Chuyên đề