(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 29/3 tại Hà Nội.

Theo đó, trong năm tài chính 2021, Công ty trình cổ đông kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 16% so với thực hiện trong năm 2020.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, Công ty dự kiến tổng mức chi cho đầu tư là 1,115 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến đầu tư 640 tỷ đồng vào dự án chung cư bao gồm quyền sử dụng đất, xây dựng 60 căn liền kề và hạ tầng của dự án. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến đầu tư 300 tỷ đồng vào dự án Xút – Clo tại Nghi Sơn (dự kiến khởi công vào quý II/2021) để mua thiết bị.

Trong năm 2020, DGC ghi nhận doanh thu đạt 6.236,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 948 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,5% và 65,9% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 24,4% lên 5.873,8 tỷ đồng.