Năm 2020, chỉ tiêu thu ngân sách của ngành hải quan là 338 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Năm 2020, ngành hải quan được Quốc hội giao chỉ tiêu thu ngân sách là 338.000 tỷ đồng, tăng hơn 12,4% so với số thu được giao năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, trên cơ sở kết quả thu của năm 2019, năm 2020, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục cải cách, thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Cụ thể, ngành hải quan đang xây dựng các đề án quan trọng như tạo thuận lợi cho thương mại điện tử, tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin; sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế từ ngày 1/7/2020. Tất cả các nhóm giải pháp này đều hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi thương mại, thu hút đầu tư, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, từ đó bù hụt thu từ thực hiện các hiệp định tự do thương mại, có cơ sở đề hoàn thành số thu được Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, năm 2020, cơ quan hải quan sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong chống gian lận thương mại về xuất xứ, chống chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa; tiếp tục chống gian lận hàng hóa về trị giá và phân loại hàng hóa…          

Chuyên đề