Ngày 16/06, văn phòng UBND TP.HCM cho biết thành phố đã chấp thuận đầu tư dự án xây dựng bến xe miền Đông mới trong hai giai đọan. Giai đoạn 1 bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ga để di dời bến xe miền Đông hiện tại. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện các hạng mục còn lại.
Năm 2017 sẽ khởi công xây bến xe miền Đông mới
Theo FBNC