(BĐT) - Ngày 31/8 tới, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu trong năm 2020.

Theo đó, Công ty trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán là 13/9/2021. Với 475 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi tổng cộng 237 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đồng thời chốt danh sách nhận cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

6 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 62.487 tỷ đồng, tăng 12,3%; lãi sau thuế đạt 2.551 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 17,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 8.108 tỷ đồng lên 54.138,9 tỷ đồng.