Mua sắm tập trung tại Đồng Tháp: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ tài chính (thuộc Sở Tài chính Tỉnh) - đơn vị đầu mối mua sắm tập trung của tỉnh này. Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ các gói thầu mua sắm tập trung giai đoạn 2017 - 2021 sang cơ quan điều tra tỉnh Đồng Tháp.
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ tài chính (thuộc Sở Tài chính Tỉnh). Ảnh Bửu Đấu
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ tài chính (thuộc Sở Tài chính Tỉnh). Ảnh Bửu Đấu

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Dịch vụ tài chính đã có nhiều sai phạm trong mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tỉnh. Các gói thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị như máy vi tính, máy in… có tổng giá trị phê duyệt hơn 96 tỉ đồng, tổng giá trị trúng thầu 92,1 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra ngẫu nhiên tại các đơn vị sử dụng thiết bị, số thiết bị hư hỏng và hoạt động kém hiệu quả chiếm tỉ lệ 27,2% tổng số các thiết bị đã kiểm tra, như hoạt động chậm, in mờ, lỗi, hộp mực nhỏ, đèn chiếu mờ, không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Nghiêm trọng hơn, các đơn vị có liên quan còn không chấp hành cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin nhưng không đúng theo yêu cầu, gây cản trở hoạt động thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện quá trình sử dụng máy tính, máy in được mua sắm tập trung của các đơn vị thường xuyên bị các lỗi về kết nối, kẹt giấy, không thể nạp mực thông dụng mà phải sử dụng loại mực chuyên dùng với giá cao, khan hiếm. Việc bảo trì định kỳ 3 tháng/lần không được công ty trúng thầu thực hiện; thiết bị sản phẩm bị hỏng gửi cho đơn vị bảo hành thường kéo dài thời gian không đúng theo thỏa thuận khung…

Thanh tra còn phát hiện Trung tâm Dịch vụ tài chính đã ký thỏa thuận khung mua sắm thiết bị hàng hóa chênh lệch so với tổng giá trị nhập khẩu và hợp đồng mua sắm. Các nhà thầu không thực hiện đúng theo quy định của thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm tài sản tại đơn vị sử dụng dẫn đến hiệu quả mua sắm không cao.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, các sai phạm đã xảy ra trong thời gian dài. Hiện Thanh tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ các gói thầu mua sắm tập trung để xảy ra sai phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, các hợp đồng của nhà thầu, gồm: Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Vũ Tịnh; Công ty CP Thiên An Phú; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sao Nam An, Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh đã để xảy ra nhiều sai phạm như: không có hồ sơ bảo hành của chủ sở hữu nhà sản xuất và hợp đồng mua bán từ chủ sở hữu nhà sản xuất cho công ty được ủy quyền theo quy định; biên bản nghiệm thu hoàn thành cung cấp lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng không có cán bộ kỹ thuật ký tên…

Tìm hiểu của Báo Đấu thầu cho thấy, Gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng Đăng ký đất đai có dự toán 3.863.000.000 đồng, Nhà thầu Thiên An Phú trúng thầu với giá 3.592.616.500 đồng.

Gói thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng - Gói số 03 Máy tính xách tay năm 2018 có dự toán 3.970.120.000 đồng. Nhà thầu Vũ Tịnh trúng thầu với giá 3.850.000.000 đồng. Tại gói thầu này, Nhà thầu Thiên An Phú đã bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Tháng 10/2018, Nhà thầu Lê Bảo Minh trúng Gói thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng - Gói số 05 Mua máy in, máy fax lần 2 với giá trúng thầu 3.969.372.000 đồng, giảm 11 triệu đồng so với giá dự toán. Nhà thầu Lê Bảo Minh còn trúng Gói thầu số 02 Mua máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax thuộc Dự án Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Tỉnh năm 2021 với giá 5.894.240.000 đồng (giá gói thầu 5.912.500.000 đồng). Tại gói thầu này, Công ty TNHH P&N không đáp ứng về kỹ thuật.

Nhà thầu Sao Nam An trúng Gói thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng - Gói số 6 Mua máy photocopy (lần 2) năm 2018 với giá 1.633.400.000 đồng, giá dự toán là 1.662.960.000 đồng. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Duy Nam Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Vạn đều bị loại do không đáp ứng yêu cầu và không làm rõ HSDT theo yêu cầu…

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, trách nhiệm để xảy ra sai phạm nêu trên trước hết thuộc về người đứng đầu cơ quan mua sắm. Đồng thời, tổ chuyên gia xét thầu, tổ thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn thẩm định giá và các nhà thầu chưa thực hiện đảm bảo đúng các quy định về đấu thầu, nhất là việc đánh giá năng lực nhà thầu... Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tài chính chưa tuân thủ đầy đủ các quy trình thủ tục mua sắm tài sản công.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư