(BĐT) - Ngày 10/12 tới, Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/12.

Với gần 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 400 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 37% xuống còn 2.784,8 tỷ đồng. Song nhờ giá vốn giảm 48% xuống 2.010,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 46% lên 774,4 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 289,2 tỷ đồng, tăng 19%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,886,6 tỷ đồng, giảm 11% và lãi sau thuế đạt 565,6 tỷ đồng, tăng 19%.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 10.523 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm.