(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 323/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Điều kiện hỗ trợ là người SDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ HT-TT đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19...

Điều kiện hỗ trợ là người SDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ HT-TT đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19...

Trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều kiện hỗ trợ người LĐ và người SDLĐ tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất (HT-TT).

Cụ thể, điều kiện hỗ trợ là người SDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ HT-TT đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số LĐ tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1/2021.

Trước đó, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định điều kiện là người SDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ HT-TT đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phải giảm từ 15% số LĐ tham gia BHXH trở lên.

Đối với thủ tục đề nghị hỗ trợ người SDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người LĐ, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg cũng quy định cụ thể và rõ ràng hơn so với trước. Thay vì chỉ quy định nơi nộp hồ sơ là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) nơi đặt trụ sở chính như tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thì Quyết định 33/2021/QĐ-TTg nêu rõ: doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tới Sở LĐ-TB&XH nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi người SDLĐ đăng ký tham gia BHXH cho người LĐ. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành các đợt khác nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và việc SDLĐ. Người LĐ chỉ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 1 lần theo chính sách này.

Tương tự, theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg, người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ thuộc một trong các trường hợp như: Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; do người SDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19, hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg; hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ hoặc bố trí lại sản xuất, LĐ để phòng, chống dịch Covid-19.

Điều kiện đủ để được hưởng hỗ trợ là tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng LĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

Trước đó, tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, chỉ quy định đối tượng hỗ trợ là người LĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài hỗ trợ đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định trước đó, Quyết định 33/2021/QĐ-TTg bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật cũng được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/người.