Mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội

(BĐT) - Sáng 13/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Giới thiệu mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt Nam" (VNMOD). 
Hội thảo "Giới thiệu mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt Nam" tổ chức ngày 13/11. Ảnh: Đức Trung
Hội thảo "Giới thiệu mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt Nam" tổ chức ngày 13/11. Ảnh: Đức Trung

Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu công cụ mô phỏng ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế và bảo hiểm xã hội đối với hộ gia đình.

VNMOD mang những đặc điểm như: Điều tra mức sống dân cư; là công cụ mô phỏng các khoản thuế và các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội (thuế thu nhập của người lao động; thuế thu nhập từ đầu tư vốn; thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội)…

Tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, mô hình mô phỏng tác động vi mô của chính sách thuế và bảo hiểm xã hội cho Việt Nam mang lại lợi ích quan trọng bởi đó chính là một bộ phận cấu thành của hệ thống “kế toán” của Chính phủ. Mô hình mô phỏng sẽ giúp những ai đã trả bao nhiêu thuế và những ai được hưởng lợi, ước lượng tác động của cải cách thuế…

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho biết: Hệ thống chính sách thuế và bảo hiểm xã hội ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Quá trình này có thể ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình ở cấp độ vi mô và tác động đến nghèo đói, bất bình đẳng và thu ngân sách ở cấp độ vĩ mô. Vì vậy, nâng cao năng lực thực hiện các đánh giá định lượng, mô phỏng tác động của các công cụ chính sách thuế và bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc giải trình, cân nhắc điều chỉnh chính sách thuế và bảo hiểm xã hội.

Chuyên đề