(BĐT) - Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 19%. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong tháng 9/2021.

Như vậy, với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 95,1 tỷ đồng cho cổ đông.

Trong quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 555,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 217,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 206,6% và 356,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 665,8 tỷ đồng doanh thu và 250,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 71,8% và 125,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 922,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 161 tỷ đồng, lần lượt bằng 134% và 81% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 155,5% kế hoạch lợi nhuận.