LHC phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 28/8 tới, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã chứng khoán LHC) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 3,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Dự kiến sau phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019, Công ty còn gần 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; còn hơn 151 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 403,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 46,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,4% và 13,6% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Chuyên đề