(BĐT) - Sở Giao thông vận tải - xây dựng Lào Cai đang thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 4E với Khu đô thị Vạn Hòa, TP. Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng.
Phương án thiết kế cầu Phú Thịnh

Phương án thiết kế cầu Phú Thịnh

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10 Thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông (dự toán 340,028 tỷ đồng), dự kiến mở thầu ngày 20/12/2021.

Cùng trong quý IV/2021, Dự án cũng hoàn tất chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn giám sát; bảo hiểm; rà phá bom mìn thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn. Các gói thầu kiểm toán; kiểm định sẽ được đấu thầu trong năm 2022.