(BĐT) - Kiếm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo gửi các đại biểu quốc hội về công tác KTNN nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 (101.037 tỷ đồng). Trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 63.449 tỷ đồng, giảm chi NSNN 91.113 tỷ đồng, kiến nghị khác 199.171 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, KTNN đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định.

So với nhiệm kỳ 2011 - 2015, số vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra tăng 9 vụ việc, tương ứng tăng 45%.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền (tăng gần 5 lần so với nhiệm kỳ trước) để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN.