(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án sử dụng đất của Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX).
UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án sử dụng đất của Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ảnh: Song Lê

UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án sử dụng đất của Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ảnh: Song Lê

UBND Tỉnh đề xuất cho Công ty được tiếp tục sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất đối với 3 thửa đất tại TP.HCM, trong đó 1 thửa đất đã hoàn thành việc bán đấu giá trước thời điểm phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Ngày 7/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời điểm nhận được Công văn số 342 là sau khi đã hoàn tất việc tổ chức đấu giá đối với thửa đất nên không thể hủy kết quả đấu giá.

Liên quan tới các tài sản nhà, đất do PETIMEX quản lý, trước khi IPO, để có căn cứ định giá doanh nghiệp, năm 2016, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi UBND TP.HCM xin ý kiến về phương án sử dụng đất, sắp xếp lại, xử lý 6 cơ sở nhà, đất của PETIMEX trên địa bàn TP.HCM. 6 cơ sở nhà đất này bao gồm: Thửa đất số 30 Lâm Văn Bền, Khu phố 4, phường Tân Kiểng, Quận 7; thửa đất số 30 - 121 Lâm Văn Bền, Khu phố 4, phường Tân Kiểng, Quận 7; thửa đất số 348, phường An Phú Đông, Quận 12; thửa đất số 84 và 87 thuộc Tờ bản đồ số 35, phường An Phú Đông, Quận 12; thửa đất số 1507 và 1508, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi; thửa đất số 323, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở Tài chính TP.HCM đã có nhiều văn bản qua lại để làm rõ trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Ngày 3/11/2016, UBND tỉnh Đồng Tháp đã gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính đối với phương án sắp xếp lại, xử lý 6 cơ sở nhà, đất này. Sau đó, ngày 27/2/2017, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính. Theo phản hồi của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3718/BTC-QLCS ngày 22/3/2017, Bộ Tài chính thống nhất phương án giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 3 cơ sở nhà, đất; đề nghị PETIMEX xây dựng phương án sử dụng có hiệu quả và phù hợp quy hoạch đối với 3 cơ sở nhà, đất (thửa đất số 84 và 87, thửa số 323, thửa đất số 1507 và 1508).

Tuy nhiên, trước khi có ý kiến của Bộ Tài chính, vào ngày 6/1/2017, PETIMEX đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cho chủ trương thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng theo hình thức đấu giá, trong đó có 3 thửa đất nêu trên, và được UBND Tỉnh phê duyệt. Mục đích của đề xuất thanh lý tài sản, theo PETIMEX, là nhằm bổ sung vốn lưu động để đảm bảo nhập khẩu xăng, dầu cung ứng cho thị trường theo chỉ tiêu hạn mức Bộ Công Thương giao. Đến ngày 15/3/2017, thửa đất số 84 và 87 đã được bán đấu giá thành công thông qua Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Đồng Tháp với giá là 50 tỷ đồng (giá khởi điểm là 15 tỷ đồng).

Trong khi đó, Công văn số 342 của Thủ tướng Chính phủ đề ngày 7/3/2017, nhưng đến ngày 14/3/2017, UBND tỉnh Đồng Tháp mới nhận được và có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính Tỉnh tham mưu thực hiện. Sau ngày 15/3/2017, PETIMEX mới nhận được công văn hướng dẫn triển khai của 2 sở nêu trên. Lúc này, cuộc đấu giá thửa đất số 84 và 87 đã hoàn thành nên không thể hủy kết quả đấu giá.

PETIMEX tiền thân là Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 11/2018.

Trong Bản công bố thông tin cho sự kiện IPO của PETIMEX tháng 7/2018, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2016 là hơn 5.684 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hóa là 867,344 tỷ đồng. Tổng diện tích đất do doanh nghiệp quản lý và sử dụng là 569.845,35 m2. PETIMEX đã có dự định bán đất không có nhu cầu sử dụng, thanh lý các tài sản không cần dùng... để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái đầu tư các dự án trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016. Sau khi IPO, vốn điều lệ của Công ty là hơn 873,239 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 98,63%.