Khẩn trương hoàn thành công trình “Lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan”

(BĐT) - Công trình nâng công suất “Lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chống quá tải cho các MBA 500 kV - 450 MVA đang vận hành tại TBA 500 kV Nho Quan trong thời gian cao điểm mùa hè 2020 khi MBA 500 kV - 900 MVA thuộc dự án "Nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan" chưa thể lắp đặt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Vị trí lắp đặt tạm MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan.
Vị trí lắp đặt tạm MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc lắp đặt, đóng điện vận hành tạm máy biến áp (MBA) 500 kV - 600 MVA tại Trạm biến áp (TBA) 500 kV Nho Quan và điều động MBA 500 kV - 600 MVA dự phòng sử dụng cho giai đoạn 1 dự án "Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Nho Quan" đồng thời để đảm bảo tiến độ dự án, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã khẩn trương tiến hành tổ chức họp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) và đơn vị tư vấn để xác định phạm vi công việc và tiến độ lắp đặt vận hành MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan, đồng thời lập ngay phương án “Vận chuyển 03 pha của MBA 500 kV - 600 MVA dự phòng từ TBA 500 kV Phố Nối đến TBA 500 kV Nho Quan” và tổ chức lựa chọn nhà thầu kịp thời.

Theo đó, PTC1 đã chủ động tiến hành mua dầu bổ sung vào MBA, điều động vật tư thiết bị từ kho về TBA 500 kV Nho Quan để lắp đặt. Ngoài ra, PTC1 cũng phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các đơn vị liên quan để tiến hành thiết kế lắp đặt, thí nghiệm, rút dầu, tháo dỡ MBA, xây lắp và lắp đặt vật tư thiết bị…

Mặc dù đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt cho hệ thống điện quốc gia, PTC1 đã huy động mọi nguồn lực để tập trung cao độ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.

Để động viên kịp thời CBCNV đang làm việc trên công trường, ngày 25/3/2020 vừa qua, Giám đốc PTC1 Nguyễn Phúc An đã đến thăm, chỉ đạo trực tiếp tại công trình và trao, tặng quà khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV. Tại công trường, Giám đốc PTC1 Nguyễn Phúc An đã nhấn mạnh việc tiến độ thi công công trình phải đi đôi với công tác an toàn.

Giám đốc PTC1 Nguyễn Phúc An đến thăm và làm việc tại công trường.

Trước đó ngày 10/3/2020, Đoàn công tác của EVNNPT do Phó Tổng Giám đốc Phạm Lê Phú dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra công trình “Lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan”. Tại đây, đ/c Phạm Lê Phú đã ghi nhận và biểu dương tinh thần triển khai thực hiện dự án của PTC1 và các đơn vị tham gia tại công trường. Trước tình hình thực tế trên công trường, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lê Phú tin tưởng công trình sẽ về đích sớm so với kế hoạch.

Công trình nâng công suất “Lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chống quá tải cho các MBA 500 kV - 450 MVA đang vận hành tại TBA 500 kV Nho Quan trong thời gian cao điểm mùa hè 2020 khi MBA 500 kV - 900 MVA thuộc dự án "Nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan" chưa thể lắp đặt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đến nay PTC1 đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với NPTS, NPMB và đơn vị tư vấn để triển khai công việc, đảm bảo tiến độ EVNNPT yêu cầu./.

Một số hình ảnh:

Thi công công trình.

Giám đốc PTC1 Nguyễn Phúc An trao quà cho CBCNV đang thi công tại công trường.

Chuyên đề