(BĐT) - Ngày 14/6 tới, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 55,88 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:10. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,9% và 4,2% so với thực hiện năm 2020.

Kết thúc quý I/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 836,5 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 206,7 tỷ đồng, tăng 33,5%. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 17,4% kế hoạch doanh thu và 17,2% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.550,8 tỷ đồng, giảm 2,8% so với hồi đầu năm.