(BĐT) - Ngày 23/6 tới, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 16/7/2021.

Như vậy, với 66,67 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Imexpharm sẽ phải chi khoảng 100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty đã công bố tình hình kinh doanh quý I/2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 296,4 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 55,2 tỷ đồng và 41,8 tỷ đồng, tăng 7,4% và 1,7% so với quý I/2020.

Được biết, năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập dự kiến đạt 1.530 tỷ đồng, với mức tăng trưởng ổn định 10,7%. Lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 290 tỷ đồng với mức tăng trưởng 13,5% so với năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15 - 20% trên vốn điều lệ, giao cho HĐQT quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động năm 2021.