(BĐT) - Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (2 dự án) với sơ bộ tổng chi phí thực hiện mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng.
Khoảng 724 tỷ đồng đầu tư 2 khu cung cấp suất ăn trên máy bay tại Cảng hàng không Long Thành. Ảnh Công luận

Khoảng 724 tỷ đồng đầu tư 2 khu cung cấp suất ăn trên máy bay tại Cảng hàng không Long Thành. Ảnh Công luận

Theo quyết định phê duyệt, mục tiêu đầu tư xây dựng 2 khu chế biến, cung cấp suất ăn trên tàu bay với mỗi khu công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ.

Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 có tổng diện tích là 30.600 m2. Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2 có tổng diện tích là 30.181 m2.

Với sơ bộ chi phí đầu tư mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng, 2 dự án huy động vốn của nhà đầu tư để thực hiện. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực. Thời gian khai thác dự án dự kiến 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định, bảo đảm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án công khai, minh bạch. Đồng thời, tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi. Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch.