Hướng dẫn xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện ngay việc tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời
BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện ngay việc tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời

Trước đó, để triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người LĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ BHTN, BHXH Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện chính sách theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc; báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ; Đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam.

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện ngay việc tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời. Các trường hợp NLĐ tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng LĐ /hợp đồng làm việc đã giao kết với người SDLĐ và tại thời điểm ngày 30/9/2021, NLĐ chưa chấm dứt hợp đồng LĐ/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN, nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,… trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/2020).

Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý); phối hợp với các bộ, ngành (đối với đơn vị thuộc bộ, ngành quản lý) để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Liên quan đến việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trước đó (ngày 11/10/2021), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3535/LĐTBXH-VL.

Theo Bộ LĐ - Thương binh và Xã hội, Điều 43 Luật Việc làm quy định, người LĐ được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia BHTN khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng như: hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng LĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN, trường hợp người LĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH, người LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người LĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian này.

Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người LĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, đối tượng được hỗ trợ là người LĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách đang tham gia BHTN của cơ quan BHXH).

Do vậy, người LĐ tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng LĐ/hợp đồng làm việc đã giao kết với người SDLĐ. Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người LĐ chưa chấm dứt hợp đồng LĐ/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,... trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/2020).

Thực tế, để triển khai nhanh chính sách hỗ trợ NLĐ từ Quỹ BHTN, những ngày qua, cơ quan BHXH 63 tỉnh, thành phố đã huy động lực lượng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức tích cực rà soát dữ liệu, lập danh sách người LĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN để gửi đến các doanh nghiệp cho người LĐ kịp thời rà soát, bổ sung thông tin. Theo quy trình, khi nhận được danh sách NLĐ đề nghị nhận hỗ trợ đã được bổ sung thông tin, trong đó có thông tin về số tài khoản ngân hàng do DN gửi, cơ quan BHXH sẽ nhanh chóng chuyển tiền hỗ trợ đến NLĐ theo các mức hưởng tương ứng với thời gian tham gia BHTN của NLĐ.

Qua tìm hiểu tại Phú Yên, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được tăng cường lực lượng vừa tiếp nhận, hướng dẫn người LĐ cài đặt ứng dụng VssID để đối chiếu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của bản thân, vừa nhập hồ sơ vào phần mềm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, giúp NLĐ không mất thời gian, công sức giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH.

Còn tại TP.HCM, dù là những ngày cuối tuần nhưng nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố vẫn đang rất nỗ lực rà soát, tiến hành triển khai gửi danh sách người LĐ tham gia BHTN cho các DN để thực hiện đối chiếu, xác nhận thông tin để kịp thời chi hỗ trợ, giúp người LĐ sớm có thêm chi phí vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp này. Theo ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH Thành phố, TP.HCM là nơi bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên số LĐ thất nghiệp cũng lớn nhất cả nước. Thống kê sơ bộ, hiện Thành phố có khoảng gần 3 triệu LĐ, bao gồm LĐ làm việc tại 84.000 DN và lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHTN được hưởng gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN lần này, với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm 23% so với toàn quốc.

Trong những ngày qua, toàn ngành BHXH đã và đang huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN đến với NLĐ một cách nhanh nhất. Kết quả, tính đến hết ngày 13/10/2021, toàn Ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho 310.946 NLĐ đang tham gia BHTN và 87.618 người đã dừng tham gia BHTN với tổng số tiền hỗ trợ là 920,6 tỷ đồng.

Chuyên đề