(BĐT) - Ngày 10/12 tới, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán: HT1) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/12/2021.

Như vậy, với hơn 381,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 457,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cũng theo thông tin từ HT1, HĐQT Công ty vừa thông qua phương án bán toàn bộ 48.000 cổ phiếu quỹ, với mục đích cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần Công ty đạt 5.040 tỷ đồng, giảm 12%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 317 tỷ đồng, giảm 31% so với 9 tháng đầu năm 2020.