HPX dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán HPX) dự kiến phát hành gần 34,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 345 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Năm 2019, Công ty đạt 3.933 tỷ đồng doanh thu và 453 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 62,9% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Với kết quả đạt được, Công ty vẫn quyết định chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15% như kế hoạch.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu từ 1.600 - 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 350 - 400 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tối thiểu 15%.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 636,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 59% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư