Hơn 472 tỷ đồng mua vật tư y tế tiêu hao cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đang lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2024 với tổng dự toán hơn 472,4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2024 lần 4 (vật tư chuyên khoa tim mạch) có giá 454,423 tỷ đồng, được chia thành 459 phần. Gói thầu sẽ đóng thầu vào ngày 11/6/2024.

Cũng trong tháng 6/2024, Bệnh viện sẽ mở thầu Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2024 (vật tư chuyên khoa răng hàm mặt, gồm 254 phần) có giá 18,009 tỷ đồng.

Đầu năm 2024, Bệnh viện đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2024 (vật tư dùng chung) có giá 248,768 tỷ đồng; Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2024 lần 1 (gồm 184 phần) có giá 34,86 tỷ đồng…

Chuyên đề