Hơn 1,7 triệu lao động đã nhận tiền từ gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Tính đến ngày 19/10, cả nước có hơn 1,7 triệu lao động đã được nhận 4.087 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28.
Giám sát công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại phía Nam
Giám sát công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại phía Nam

Thống kê của BHXH Việt Nam về kết quả triển khai Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 và Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho thấy.

Về kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 728 đơn vị với 133.366 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 912,3 tỷ đồng tại 56/63 tỉnh, thành phố.

Hơn 1,9 triệu lao động của 56.900 đơn vị sử dụng lao động đã được xác nhận để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: Hơn 1,47 triệu lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 51.787 đơn vị; hơn 320.000 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ một triệu đồng/người của 3.776 đơn vị.

Ngành cũng xác nhận cho 1.790 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm, 67.600 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 882 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tiếp nhận đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 248 đơn vị cho 51.679 người lao động…

Về kết quả triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 1,51 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 0,2 triệu người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 4.087 tỷ đồng.

Chuyên đề