(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) đang tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 Mua thuốc generic năm 2021 - 2023 với giá dự toán 957,791 tỷ đồng. Thời điểm đóng thầu dự kiến ngày 31/3/2021. Hợp đồng của Gói thầu theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện 30 tháng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 01 thuộc Dự án Cung ứng thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2023, được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Ban đầu, Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 966,807 tỷ đồng. Tuy nhiên mới đây, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế công bố thông tin và giá các mặt hàng thuốc trên phạm vi toàn quốc, do đó, Gói thầu được điều chỉnh giảm dự toán thành 957,791 tỷ đồng (bao gồm 167 mặt hàng thuốc generic).